اخبار روز

  • ۰
  • ۰

----------------------------------------------------------------------
نتیجه نهایی : جوانان ایران 1 - جوانان پرتغال 2
حذف تلخ ایران از جام جهانی / با دو ویدئو چک حذف شدیم

----------------------------------------------------------------------
دانلود فیلم خلاصه بازی جوانان ایران و پرتغال 3 خرداد 96

----------------------------------------------------------------------
دانلود فیلم گلهای بازی جوانان ایران و پرتغال 3 خرداد 96

فیلم گل رضا شکاری به جوانان پرتغال 6 خرداد 96 / دقیقه 4

فیلم گل گونکالوس به جوانان ایران 6 خرداد 96 / دقیقه 54

فیلم گل سیلوا به جوانان پرتغال 6 خرداد 96 / دقیقه 86

----------------------------------------------------------------------
دانلود فیلم حواشی بازی جوانان ایران و پرتغال 3 خرداد 96

دانلود فیلم وقتی ویدئو چک پنالتی را از ایران گرفت
----------------------------------------------------------------------

جدول رده بندی جام جهانی جوانان (2017) - گروه C

----------------------------------------------------------------------

  • Admin